FacebookLinked in You Tube Pinterest
FacebookLinked in You TubePinterest

O firmě CARL STAHL

  • carl-stahl-1
  • carl-stahl-2
  • carl-stahl-3
  • carl-stahl-4
  • carl-stahl-5
  • carl-stahl-6
  
 

Společnost Carl Stahl je společensky odpovědnou firmou


Společenskou odpovědnost pokládáme za nedílnou součást své firemní kultury. Jako jedna z předních firem působících v České republice v oblasti zdvíhací, lanové a bezpečností techniky se aktivně věnujeme jednotlivým oblastem společenské odpovědnosti - environmentální, sociální i ekonomické.
 
Jsme si vědomi, že úspěšnost podnikání ovlivňují stejnou měrou interní strategická rozhodnutí a nastavení procesů, jakož i stav okolního prostředí zejména trhu a vztahy se zainteresovanými subjekty. Společenskou odpovědnost bereme jako kontinuální závazek chovat se eticky a přispívat k ekonomickému růstu a zároveň se zasazovat o zlepšení kvality života zaměstnanců a jejich rodin, stejně jako společnosti jako celku. Jsme sociálně zodpovědnou firmou, která pravidelně investuje do lidských zdrojů, životního prostředí a dlouhodobě se věnuje vztahům se všemi zainteresovanými subjekty.
 
 

Rozmanitost práce, vzdělávání a profesní růst zaměstnanců


Klademe důraz na celoživotní vzdělávání zaměstnanců a jejich profesní růst. Pravidelně organizujeme profesní školení svých pracovníků nejen v České republice, ale i v zahraničí. Naši odborníci jsou držiteli mnoha oficiálních certifikátů, které je opravňují provádět specializované služby v oboru, jako například servis produktů vysokotlakové hydrauliky. Naším cílem je poskytovat maximální péči jak svým zaměstnancům, tak potažmo svým zákazníkům, kterým skrze vyškolené specialisty můžeme nabídnout kvalitní pomoc při hledání optimálního řešení.
 
Své zaměstnance zapojujeme do procesu rozhodování. Víme, že efektivní nadstandardní péče o zaměstnance přináší firmě nejen finanční úspory díky snížení fluktuaci pracovníků, ale i spokojené, loajální a výkonné odborníky, kteří se mohou se svojí prací identifikovat. Ctíme pravidlo, že naši zaměstnanci mají nejen pracovní, ale také osobní životy.
 
 

Bezpečnost práce a ochrana životního prostředí


Za svou prioritu nepovažujeme pouze zisk, ale řídíme své aktivity také s ohledem na jejich environmentální dopad a posilování bezpečnosti práce v České republice. Problematika bezpečnosti práce, jakosti a ochrany životního prostředí tvoří vzájemně propojený celek. Proto jsou tyto oblasti v rámci společnosti Carl Stahl provázány i z hlediska integrovaného řízení. Podporu zdraví a bezpečnosti práce máme v našem oboru zdvíhací, lanové a bezpečností techniky doslova v popisu práce. Naši spotřebitelé vědí, že v otázce bezpečnosti neděláme žádné kompromisy, po vzoru německé akurátnosti se i naše pobočka v Čechách snaží prosazovat dodržování pravidel a principů bezpečnosti na pracovištích. Bezpečnost a kvalita produktů  je u nás na prvním místě a přispíváme k tomu, aby se tak stalo ve všech firmách a společnostech po celé České republice a také na Slovensku.
 
 

Dlouhodobá prosperita a stabilita firemních činností


Tradiční značka, kvalita výrobků a služeb, transparentní prezentace a otevřená komunikace firmy, prostor pro inovaci produktů, služeb, technologií i procesů a optimální profil firmy z hlediska rizik, to je společnost Carl Stahl - držitel certifikace Czech Stability Award, poskytované společností ‪‎Bisnode‬, s hodnocením nejvyššího scoringového stupně AAA.